medium

medium

Gruva opplevelser

Gruva opplevelser

Gruva opplevelser is a new activities center in Evje, Setesdal. The project reuses and old Christian congregation house and transforms in a new program in the center of the town. … Continue reading

Rysstad warehouse

Rysstad warehouse

The Rysstad warehouse is the first massive timber (CLT) warehouse in Agder. Is a simple construction adapted to the surroundings by using wood on the inside and the outside of … Continue reading

Villa EDAL

Villa EDAL

Villa EDAL is situated in a very steep and narrow property. The primary intention was to not come into the sight of the neighbouring houses and at the same time … Continue reading

Hyttefelt Nyestøyl

Hyttefelt Nyestøyl

THA Arkitekter har prosjektert 4 hytter til hyttefeltet Nyestøyl, i nærheten av Brokke alpinsenter i Setesdal. Hyttene skal bygges med tradisjonelle byggemetoder og utforming er en moderne interpretasjon av tradisjonelle … Continue reading

Cabin in Senum

Cabin in Senum

Cabin extension in front of the Otra river. The intention was to keep the image and the form of the existing cabin, while having a modern layout. The placement of … Continue reading

UiA Tank

UiA Tank

Vanntank for akkumulering av fjernvarme ved UiA i Grimstad. Kledning i korrugert stålplater for å reflektere værets farger. Prosjektet er ikke realisert.

Våningshus i Valle

Våningshus i Valle

Våningshus i Valle sentrum, Setesdal. Huset er en moderne fortolkning av et typisk Setesdalshus. Huset er et gjenoppbygging av et våningshus som brant ned i 2015. Opprinnelig hus var et … Continue reading