Setesdalsportalen

Visjoner for en ny situasjon som forsterker Evje og Hornnes som et senter i Indre Agder og Setesdal. Tomta er plassert rett ved riksvei 9 og fungerer som en inngang til Setesdal. Prosjektet hjelper til å forsterke sentrum i Evje og gir mulighet til funksjoner og situasjoner som ikke finner sted i dag, alt under et grønt tak.

Plassering av programemt har et symbolsk funksjon. Biblioteket er plassert i første etasje av det første bygget, inngangen til Setesdal. Servicetorget er plassert i første etasje av bygget i midten av tomta og butikken i tredje bygget.

Prosjektet er tenkt bygd i tre som hovedmaterial og i bærende konstruksjoner. Byggene er modulbasert og tillater en byggeplass i flere trinn.

Video av proskjektet kan sees HER.