Prestneset i Bygland

Mulighetsstudie for prestneset i Bygland.
Vi foreslår lave eneboliger på 3 etasjer ved vannet og en promenade tilgjengelig for alle. Plassering av boligene tillater utsikten til vannet fra vegen. Butikken plasseres på samme sted som den gamle låven sto, dette for å skape ny aktivitet rundt det som var en viktig bygg før. Den eksisterende Prestegarden bevares som samlingshus.