Hornnes Hjelpefengsel

Resultatet av mulighetsstudiet til Hornnes Hjelpefengsel. Bygget ble oppført i 1862 og er et av de få bygg av sånne type som finnes igjen i Norge. Prosjektbeskrivelse ble laget av Hornnes Hjelpefengsels venner og THA Arkitekter.

Heia for bygningsvern!