Enebolig Abusdal & Malm

Inspirasjon for dette boligprosjektet er hentet fra det tradisjonelle setesdalhuset, med saltak og en enkel, langstrakt bygningskropp.

Eneboligens tomt ligger høyt i et skrånende landskap, med svært gode utsiktsforhold mot øst, sør og vest, og med en skogdekt li i nord.
Ankomsten er via en grusvei som kommer inn på nordsiden av huset hvor soverom og bad/ vaskerom er plassert. Kjøkken, stue og bibliotek vender mot sør.

I formgivingen av vindusfelt og åpninger var det viktig å få inn en variert opplevelse av naturen og utsikten.

Alle bilder ©BRUNO GILIBERTO