Setesdalsportalen

Visjoner for en ny situasjon som forsterker Evje og Hornnes som et senter i Indre Agder og Setesdal. Tomta er plassert rett ved riksvei 9 og fungerer som en inngang til Setesdal. Prosjektet hjelper til å forsterke sentrum i Evje og gir mulighet til funksjoner og situasjoner som ikke finner sted i dag, alt under […]

Prestneset i Bygland

Mulighetsstudie for prestneset i Bygland. Vi foreslår lave eneboliger på 3 etasjer ved vannet og en promenade tilgjengelig for alle. Plassering av boligene tillater utsikten til vannet fra vegen. Butikken plasseres på samme sted som den gamle låven sto, dette for å skape ny aktivitet rundt det som var en viktig bygg før. Den eksisterende […]

Hornnes Hjelpefengsel

Resultatet av mulighetsstudiet til Hornnes Hjelpefengsel. Bygget ble oppført i 1862 og er et av de få bygg av sånne type som finnes igjen i Norge. Prosjektbeskrivelse ble laget av Hornnes Hjelpefengsels venner og THA Arkitekter. Heia for bygningsvern!

3D Odderøya museumshavn

Oppgaven var å 3D visualisere ideer for Odderøya museumshavn. Mulighetsstudie er gjort av Trollvegg arkitektstudio for Vest-Agder Fylkeskommune.

3D Evje Torg

3D visualisering av det nye torget på Evje i Setesdal.

Kraftverk Byglandsfjord

Mulighetsstudie for en kraftverk ved Byglandsfjord dam. Bygget er ment som et monument til jordens energi, med farger som endrer for å vise mengden av vannets skapet energi.