Hornnes Hjelpefengsel

Resultatet av mulighetsstudiet til Hornnes Hjelpefengsel. Bygget ble oppført i 1862 og er et av de få bygg av sånne type som finnes igjen i Norge. Prosjektbeskrivelse ble laget av Hornnes Hjelpefengsels venner og THA Arkitekter. Heia for bygningsvern!

3D Odderøya museumshavn

Oppgaven var å 3D visualisere ideer for Odderøya museumshavn. Mulighetsstudie er gjort av Trollvegg arkitektstudio for Vest-Agder Fylkeskommune.

3D Evje Torg

3D visualisering av det nye torget på Evje i Setesdal.

Kraftverk Byglandsfjord

Mulighetsstudie for en kraftverk ved Byglandsfjord dam. Bygget er ment som et monument til jordens energi, med farger som endrer for å vise mengden av vannets skapet energi.