3D Visualisering Evje Torg

3D visualisering av det nye torget på Evje i Setesdal.

Kraftverk Byglandsfjord

Mulighetsstudie for en kraftverk ved Byglandsfjord dam. Bygget er ment som et monument til jordens energi, med farger som endrer for å vise mengden av vannets skapet energi.